info@marathonklaverjassen.nl

Belangrijke mededeling!

 

Namens het bestuur van de Nederlandse Klaverjasunie willen wij u meedelen dat tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag 29 oktober 2018, de heren C. Vonk, T. Schuurman en mevrouw Y. Scheurwater zijn afgetreden als bestuursleden van de N.K.U.
Zodra het nieuwe bestuur bekend is zullen wij u hierover informeren.